โรงพยาบาลพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมรณรงค์การให้บริการฉีด “วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) “Save Our Children by 1 Million HPV Vaccines”

โรงพยาบาลพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมรณรงค์การให้บริการฉีด “วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) “Save Our Children by 1 Million HPV Vaccines”  

       นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมรณรงค์ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก “save Our Children by 1 Million HVP Vaccines” ณ ห้องประชุม 1 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพะเยา โดยมี นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขพะเยา และบุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ผู้บริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรณรงค์ ฉีดวัคซีน HPV กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนหญิงในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ระดับชั้น ม.1-ม.3 จำนวน 483 คน ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
      สำหรับการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจำนวน 1 ล้านโดส ครั้งนี้ การฉีดมี 2 ส่วน คือกลุ่ม นักเรียน ป5.-ม6. จะฉีดวัคซีน ผ่านสถานศึกษา (School based) ส่วนอีกกลุ่มเป็นเด็กนอกระบบการศึกษา หญิงอายุ 11-20 ปี จะได้รับการฉีดที่หน่วยบริการโรงพยาบาล ในสถานศึกษา เริ่ม วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 โดยการฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นการทำตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick win “มะเร็งครบวงจร - วัคซีน HPV” ภายใต้กรอบแนวคิด “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบ รักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง” และสอดคล้องกับสโลแกน “สวย เริด เชิด สู้มะเร็ง” หรือ Women Power No Cancer

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar