ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม กิจกรรมรณรงค์การให้บริการฉีด “วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม กิจกรรมรณรงค์การให้บริการฉีด “วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

      นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ผู้บริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมประชุมและลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรณรงค์ ฉีดวัคซีน HPV กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนหญิงในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ระดับชั้น ม.1- ม.3 จำนวน 483 คน
     ทั้งนี้ได้มีการหารือเรื่องกำหนดการ รายละเอียด และรูปแบบการจัดกิจกรรม พิธีการ การมอบหมายภารกิจต่างๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลงสำรวจพื้นที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์การให้บริการฉีด “วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) “ Save Our Children by 1 Million HPV Vaccines” จังหวัดพะเยา ภายใน 100 วัน” สำหรับผู้หญิงอายุ 11 - 20 ปี ดังสโลแกน “สวย เริด เชิด สู้มะเร็ง” หรือ Women Power No Cancer ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar