รักษาราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยาทุกหมู่เหล่า วางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี 2566

รักษาราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยาทุกหมู่เหล่า วางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี 2566

       ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ ทรงมีพระราชดำริ นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้การบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน
     ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar