จังหวัดพะเยา ต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย

จังหวัดพะเยา ต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย

        นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย และเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำการใช้งานแพลตฟอร์มการพัฒนาทุกช่วงวัย ภายใต้ Traffy Fondue ประเด็นด้านสังคม ณ ห้องประชุมวอเตอร์ไซด์ โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์ จังหวัดพะเยา โดยทางกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ได้คัดเลือกจังหวัดพะเยาเป็น 1 ใน 5 พื้นที่ นำร่องของประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดลำพูน ภูเก็ต ขอนแก่น และเทศบาลนครยะลา เพื่อร่วมพัฒนาการให้บริการกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มสตรีทุกช่วงวัยและกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบริการภายใต้ประเด็นสิทธิสุขภาพทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ์ การเตือนภัยและการลดความเสี่ยงจากความรุนแรงบนฐานเพศในจังหวัดพะเยา โดยมีเป้าหมายเพื่อจะนำข้อมูลทั้งจากกลุ่มผู้รับบริการโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ให้บริการต่อยอดในการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์ม และเป็นช่องทางที่สำคัญในอนาคตที่กลุ่มผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ รวมทั้งตอบสนองความต้องการและการเชื่อมต่อกับแนวทางการสนับสนุนส่วนอื่นๆ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar