ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชและผักตบชวา

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชและผักตบชวา

      นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี กำจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณกว๊านพะเยา “จิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” งานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำน้ำอิง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา โซน B และเปิด Kick Off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 300 คน ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองพะเยา จัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ 
     โดยมีจุดดำเนินการ ในระยะแรก จำนวน 17 จุด ทั่วประเทศ จุดดำเนินการหลักอยู่ที่บริเวณคลองระพีพัฒน์ แยกตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (ณ วัดลำพระยา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และ 16 จุดที่เหลือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุดรธานี ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี นครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดพะเยามีการกำจัดผักตบชวา และนำผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar