เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญเที่ยวงาน “ประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงกว๊านพะเยา ประจำปี 2566”ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองและถนนเรียบชายกว๊านพะเยา พร้อมชมขบวนแห่กระทงจาก 15 ชุมชน

เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญเที่ยวงาน “ประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงกว๊านพะเยา ประจำปี 2566”ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองและถนนเรียบชายกว๊านพะเยา พร้อมชมขบวนแห่กระทงจาก 15 ชุมชน   

     นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองพะเยา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง “ประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงกว๊านพะเยา ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองและถนนเรียบชายกว๊านพะเยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา โดยไฮไลท์ภายในงานชมการประกวดนางนพมาศกว๊านพะเยา
     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ น่าสนใจภายในงาน อาทิ การประกวดกระทงประดิษฐ์จากใบตอง การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดการแสดงอังกะลุง สะล้อ ซอ ซึง และร่วมสนุกสนานไปกับรำวงย้อนยุคจากสาวงามทั้ง 15 ชุมชน ชมความสวยงามของขบวนแห่กระทงอันวิจิตรตระการตาจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ทั้ง 15 ชุมชน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา 
    เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญชวนชาวพะเยารวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเที่ยวงาน “ประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงกว๊านพะเยา ประจำปี 2566”  ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยาโทร.086-4311955 

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar