ป.ป.ช.ภาค 5 แถลงข่าวผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดพะเยา

ป.ป.ช.ภาค 5 แถลงข่าวผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดพะเยา 

      นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ในพื้นที่รับผิดชอบของ ป.ป.ช. ภาค 5 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา แถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายเบสท์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 ให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชนโดยทั่วไป สร้างการรับรู้ในกระบวนการทำงานของ ป.ป.ช. ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      นางสาว ธัญญาพรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา กล่าวถึงผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดพะเยา ว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา มีเรื่องที่ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติชี้มูลความผิดกรณีการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ทานตะวันและปุ๋ยสูตร16-0-0 ราคาสูงเกินความเป็นจริง ในการดำเนินโครงการทุ่งทานตะวัน หมู่ที่ 10 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จำนวน 1 เรื่อง แต่อย่างไรก็ตาม การชี้มูลความผิดอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด
     ทั้งนี้ การดำเนินงานของ ป.ป.ช.ภาค 5 และ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำในเขตพื้นที่ภาค 5 จะมุ่งเน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาจากภาคประชาชน และสื่อมวลชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องตรวจสอบและแจ้งเหตุมายังหน่วยงาน 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar