สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ตรวจแรงงานและตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันปัญหาด้านแรงงานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ตรวจแรงงานและตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันปัญหาด้านแรงงานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

      นางรัชนี เวชสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางนุศรา จันเสน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ นางสาวพิริยา คำอุ่น นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง จำหน่ายขิงสดและพริกสด จำนวน 2 แห่ง ลูกจ้างรวม 195 คน เป็นชาย 137 คน หญิง 58 คน เป็นคนไทย 173 คน ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 22 คน
     ทั้งนี้ จากการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน พบว่า นายจ้างปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 จำนวน 1 แห่ง พนักงานตรวจความปลอดภัยจะได้มีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ ไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายแต่อย่างใด และมอบสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้จัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar