พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ให้แก่บริษัท เอ็มทูโฮเทล วอเตอร์ไซด์ จำกัด

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ให้แก่บริษัท เอ็มทูโฮเทล วอเตอร์ไซด์ จำกัด

      นายบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ประกาศข้อ 8 ให้แก่บริษัท เอ็มทูโฮเทล วอเตอร์ไซด์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท เนื่องจากเป็นสถานประกอบกิจการที่ได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนตามมาตรา 26 ในสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานแม่บ้านโรงแรม ระดับ 1 และได้นำมาตรฐานฝีมือแรงงานดังกล่าวไปใช้ในการทดสอบให้แก่ลูกจ้างของตนในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานดังกล่าว ทางบริษัท เอ็มทูโฮเทล วอเตอร์ไซด์ จำกัด จะนำไปส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการการจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง และเป็นเงินรางวัลจูงใจสำหรับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป
     สถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมเป็นสถานประกอบกิจการที่ได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนตามมาตรา 26 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ จังหวัดพะเยาติดต่อที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร. 054-466003-4 ต่อ 105 ในวันเวลาราชการ

 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar