อำเภอแม่ใจ พร้อมส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่ ในปีการผลิต 2567

 อำเภอแม่ใจ พร้อมส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่ ในปีการผลิต 2567

     นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ พร้อมด้วย นางพัฒนา แสนโข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่ใจ คณะผู้บริหารจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ปลูกลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ ร่วมประชุมวางแผนการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่ ในปีการผลิต 2567 ณ ห้องประชุมพญาคำแดง ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
    โดยนายอำเภอแม่ใจ กล่าวว่า ในที่ประชุมดังกล่าว ได้มีการพูดคุยกันหลากหลายเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่ ซึ่งเบื้องต้นจะมีการรับสมัครเกษตรกรที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการที่จะผลิตลิ้นจี่ให้ได้คุณภาพ เป็นเกรดซุปเปอร์พรีเมียม พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ และราคา พร้อมจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายลิ้นจี่ ของอำเภอแม่ใจ ในปีการผลิต 2567 ในรูปแบบการจำหน่ายลิ้นจี่แบบคัดขนาดคุณภาพเป็นซุปเปอร์พรีเมียม จำหน่ายเป็นลูก บรรจุกล่องละ 10 ลูก โดยมี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เป็นผู้รับซื้อผลผลิตที่เกษตรกรจัดจำหน่าย นอกจากนี้ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และประเพณีการสืบชะตาต้นกำเนิดลิ้นจี่ของอำเภอแม่ใจ และสถานที่จัดจำหน่ายลิ้นจี่ให้กับเกษตรกร

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar