สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่เตรียมพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่เตรียมพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา

     นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมสำรวจสถานที่ และเข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4 ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา โดยทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งกำหนดการประชุม ครม.สัญจร จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 การจัดเตรียมสถานที่ภายในห้องประชุม และการให้ข้อสังเกตฉาก Backdrop ที่คณะผู้จัดทำได้นำเสนอ รวมถึงการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยไม่ให้กระทบการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน มาตรการการรักษาความปลอดภัย ไม่ให้มีการติดตั้งป้ายต้อนรับตามจุดต่างๆ บนถนน เว้นแต่เฉพาะจุดภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และการจัดเตรียมบูธแสดงสินค้า OTOP ของจังหวัด 
     พร้อมกันนี้ทาง เจ้าหน้าที่สำนักโฆษกฯ จากสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมสถานที่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรี และทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หลังการประชุม ครม. ร่วมกับ นายสมรัตน์ มะลิลา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา นายอานนท์ ติ๊บย้อย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar