โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการมหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันมะเร็งโลก “World Cancer Day 2024”

โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการมหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันมะเร็งโลก “World Cancer Day 2024”

     นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพเนื่องใน “วันมะเร็งโลก” (World Cancer Day) ประจำปี 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา โดยมี แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
      แพทย์หญิงสมนาม สุปินะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายมะเร็งครบวงจร เพื่อบรรเทาปัญหาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง หลังจากพบว่ามะเร็ง คือสาเหตุอันดับ 1 ที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปถึงปีละ 7,600,000 คน และคาดว่าอีก 17 ปีข้างหน้า จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มถึง 13 ล้านคน สำหรับในประเทศไทย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ติดต่อกันหลายสิบปี โดยจากข้อมูลในปี 2554 มีผู้เสียชีวิต 61,082 ราย เฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย เป็น ชาย 35,437 ราย และหญิง 25,645 ราย องค์การอนามัยโลกคาดมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 118,600 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป รวมถึงรณรงค์ให้ทุกคนใส่ใจ ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุก เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้คนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีทัศนคติที่ถูกต้องในการป้องกันและปฏิบัติตน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โดยคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)สาขามะเร็ง จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจกับโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง และใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงภัยร้ายอย่างโรคมะเร็ง โรคที่คร่าชีวิตของคนไทยไปเป็นจำนวนมาก
      สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทศการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV Self-Test , การคัดกรองมะเร็งลำไส้ และทวารหนัก , การให้คำปรึกษา/สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการให้คำปรึกษาการตรวจโรคมะเร็งทางพันธุกรรม เป็นต้น

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar