หลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ร่วมนำสิ่งของมาบริจาค เพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลืองานสาธารณกุศล ในงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2567 เป็นจำนวนมาก

หลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ร่วมนำสิ่งของมาบริจาค เพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลืองานสาธารณกุศล ในงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2567 เป็นจำนวนมาก  

        ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางวิยะดา นราดิศร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และสมาชิกเหล่าชาดจังหวัดพะเยา ร่วมให้การต้อนรับทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ที่เดินทางมาร่วมบริจาคสิ่งของทุนทรัพย์ ในงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2567 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ตั้งแต่ช่วงเช้ามีหน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทต่างๆ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาต่างทยอยเดินทางนำสิ่งของมาเข้าร่วมทำให้ได้รับสิ่งของบริจาคเป็นจำนวนมาก ทั้งเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับการจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดครั้งนี้ เป็นการรับบริจาคสิ่งของทุนทรัพย์ เพื่อจัดหาของขวัญของรางวัล ในการจัดกิจกรรมออกรางวัลสลากกาชาดและมัจฉากาชาด เพื่อหารายได้บำรุงเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ช่วยเหลือกิจกรรมด้านสาธารณกุศล สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย รวมทั้งกิจกรรมสาธารณต่างๆ ที่ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุน ซึ่งทางจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานบวงสรวงพญางำเมือง สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 5 - 14 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หลังเทศบาลเมืองพะเยา
     ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการร่วมบริจาคสิ่งของเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และผู้ที่สนใจจะซื้อสลากกาชาดการกุศลลุ้นโชค ฉบับละ 100 บาท ติดต่อได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา กิ่งกาชาดอำเภอทุกแห่ง หรือภายในงานบวงสรวงพญางำเมือง สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar