โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมออกให้บริการเชิงรุก รณรงค์ให้ความรู้การคัดกรองผู้ป่วยโรคไต พื้นที่ รพ.สต.แม่ใส

โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมออกให้บริการเชิงรุก รณรงค์ให้ความรู้การคัดกรองผู้ป่วยโรคไต พื้นที่ รพ.สต.แม่ใส

      นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์กฤษฎา คนธง นายแพทย์ชำนาญการ และทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมเชิงรุก เนื่องในโอกาสวันไตโลกปี World Kidney Day 2567 รณรงค์ความรู้โรคไต ความรู้เรื่องการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเค็ม การตรวจคัดกรองการทำงานของไต ความเสี่ยงในการเป็นโรคไต การป้องกันโรคไต การรับประทานอาหารอย่างไรไม่เป็นโรคไต และการบำบัดทดแทนไต ณ รพ.สต.แม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมกับกิจกรรมตรวจปัสสาวะเพื่อประเมินภาวะ โปรตีนไข่ขาวรั่วออกมาในปัสสาวะ กิจกรรมสอนผู้ป่วยร่วมกันแปลผลการตรวจสุขภาพและคัดกรองความเสี่ยงโรคไต ให้ผู้ป่วยสามารถแปลผลได้ด้วยตนเอง และร่วมหารือกับ แพทย์ปฐมภูมิ นายแพทย์จารุกฤตต์ กิติพรพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการ และทาง รพ.สต. เรื่องแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเพื่อส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลพะเยา และแนวทางการใช้ยาอย่างปลอดภัยที่ออกแนวทางใหม่ คือ ยา Metformin และ NSAIDs โดยโรงพยาบาลพะเยา เครือข่าย รพ.สต.แม่ใส 
     ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมเครือข่ายชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ และ อสม. ร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 29 คน 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar