จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำคะ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำคะ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

     นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำคะ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำคะ” บ้านปางค่าเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอปง ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา ในการ พัฒนา ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในสภาพที่ใสสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความพร้อมที่จะนำน้ำไปใช้ประกอบพิธีสำคัญอยู่เสมอ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar