พุทธศาสนิกชนต่างสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา เนื่องในคืนวันมาฆบูชา

พุทธศาสนิกชนต่างสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา เนื่องในคืนวันมาฆบูชา
    
         ที่บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม จังหวัดพะเยา ได้มีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว ต่างพากันเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ในคืนวันมาฆบูชาเป็นจำนวนมาก โดยครั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาลดลง การเวียนเทียนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเวียนเทียนบนวัดติโลกอาราม จำนวน 3 รอบ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 500 ปี ที่จมอยู่ภายในบริเวณกว๊านพะเยา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 50 แล้ว โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมนำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเวียนเทียนบนวัดติโลกอาราม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม วิถีชีวิต และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา  
         ขณะที่บรรยากาศการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาปีนี้ หลายวัดในจังหวัดพะเยาเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัด รวมถึงชาวต่างชาติ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก 
         สำหรับกิจกรรมนั่งเรือพายเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยานั้น ปีหนึ่งจะจัดขึ้นเพียง 3 ครั้งเท่านั้น คือในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ซึ่งวัดติโลกอารามถือเป็นวัดร้างที่ถูกค้นพบตามแผ่นศิลาจารึก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งล้านนาเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2019-2029 มีอายุเก่าแก่มากกว่า 500 ปี วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นวัดที่มีผู้ปกครองเมืองพะเยาได้สร้างถวาย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแก่พระเจ้าติโลกราช ในฐานะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar