สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เปิดตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญา ภายใต้ชื่องาน “ชม ชิม ช้อป สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดพะเยา”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เปิดตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญา ภายใต้ชื่องาน “ชม ชิม ช้อป สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดพะเยา” 

     นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 งานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก กิจกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญา ภายใต้ชื่องาน“ชม ชิม ช้อป สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดพะเยา” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา โดยมี วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเครือข่ายOTOP จังหวัดพะเยา ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
    นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมช่องทางการตลาด ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพะเยา
    สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 50 บูท, การแข่งขันสุดยอดการทำอาหารพื้นถิ่น “เมนูปลาส้มพะเยา” จำนวน 9 ทีม และกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 3 ภูมิปัญญา ทั้งนี้ ในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ยังคงมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม และลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar