สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสุดยอดการทำอาหารพื้นถิ่น “เมนูปลาส้มพะเยา”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสุดยอดการทำอาหารพื้นถิ่น “เมนูปลาส้มพะเยา”

       สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญา ภายใต้ชื่องาน “ชม ชิม ช้อป สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดพะเยา” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 งานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 50
      นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในงานดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมสุดยอดการทำอาหารพื้นถิ่น “เมนูปลาส้มพะเยา” เพื่อส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยามาประกอบเมนูอาหาร และเป็นการประชาสัมพันธ์เมนูอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพะเยา ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยมี ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประธานสมาคมร้านอาหารจังหวัดพะเยา ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกิจกรรมสุดยอดการทำอาหารพื้นถิ่น “เมนูปลาส้มพะเยา”
      ทั้งนี้กิจกรรมสุดยอดการทำอาหารพื้นถิ่น “เมนูปลาส้มพะเยา” กำหนดให้ใช้วัตถุดิบจากปลาส้มพะเยา(OTOP 3-5 ดาว)และข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดพะเยา (OTOP 3-5 ดาว) เป็นวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารเพื่อเข้าแข่งขัน เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,000 บาท

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar