รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา

บรรยายหัวข้อวิชา การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ตัวอย่างแสดงผลไฟล์เอกสาร.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar