สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ประจำปี 2566

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ประจำปี 2566   

         สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ประจำปี 2566 โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , หัวหน้าส่วนราชการ , ทหาร , ตำรวจ , นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา , อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา , พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา และพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา ตลอดจนนักท่องเที่ยว พร้อมใจกันลงเรือพาย เพื่อนำข้าวใหม่ รวมทั้งข้าวทิพย์ ไปถวายแด่พระเจ้าตนหลวง พระคู่บ้านคู่เมืองพะเยา ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา
        สำหรับกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” นั้นเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2566 ซึ่งมีการตั้งขบวนแห่ข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงทางน้ำในกว๊านพะเยา จากท่าเรือวัดติโลกอาราม ผ่านหน้าเรือนโบราณ อนุสาวรีย์พญางำเมือง ไปขึ้นที่ท่าน้ำหลังพระอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีโคมคำ โดยมีวงปี่พาทย์พื้นเมืองอัตลักษณ์พะเยาแห่ประโคม ประกอบการฟ้อนบนเรือ จากนั้น เมื่อถึงท่าน้ำวัดศรีโคมคำแล้วมีการตั้งขบวนแห่ข้าวใหม่ทางบกที่หน้าพระอุโบสถกลางน้ำ โดยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ถือขันทานและขันข้าวทิพย์ เครื่องสักการะและพานข้าวทิพย์ เสลี่ยงบาตรหลวง และอุปกรณ์ประกอบขบวน เคลื่อนขบวนไปยังพระวิหารพระเจ้าตนหลวง เมื่อถึงหน้าพระวิหาร คณะช่างฟ้อนเล็บจากชุมชนวัดศรีโคมคำ ฟ้อนรับขบวนแห่ จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าไปยังพระวิหารเพื่อประกอบพิธีถวายข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวงภายในวิหารต่อไป  

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :