สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ย้ำ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก ทำอย่างไรให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัว “Love is all around”

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ย้ำ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก ทำอย่างไรให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัว “Love is all around”

        นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันวาเลนทน์ ถือเป็นช่วงเทศกาลแห่งความรัก ที่ทุกคนล้วนแสดงความรักต่อกัน แต่จะทำอย่างไร ให้ความรักที่อยู่รอบตัวเรานั้น เป็นความรักที่ปลอดภัย ดังนั้น สาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงขอเผยเคล็ด (ไม่) ลับของการมีรักแบบปลอดภัยมาฝาก คือ 1.“รัก” ให้พกและใช้ถุงยางอนามัย ให้เป็นเรื่องปกติ เนื่องจากถุงยางอนามัยเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล อาทิ โรคซิฟิลิส โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี หนองใน หนองในเทียม และเอดส์ ,  2.“รัก” ให้สื่อสารเพื่อป้องกันให้เป็นเรื่องปกติเพื่อให้ทุกคน กล้าพูด และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย โดยไม่เขินอาย รวมถึงกล้าที่จะสื่อสารเจรจาต่อรองให้มีรักที่ปลอดภัย , และ 3.“รัก” ให้ตรวจเพื่อทราบสถานะ ตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศส้มพันธ์ รวมทั้งเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ โดยหากมีความเสี่ยงหรือมีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อขอรับการตรวจทันที พร้อมทั้งชวนคู่ไปตรวจ  
        ทั้งนี้ ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ ในปี 2565 จังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เข้ารับบริการในโรงพยาบาลจำนวน 543 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากร เท่ากับ 114.36  อัตราป่วยสูงสุด 3 ลำดับแรก ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ปง และภูกามยาว เพศชายป่วยมากกว่าเพศหญิง 1.6 เท่า กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี และในเดือนกุมภาพันธ์ ตลอดทั้งเดือน โรงพยาบาลทุกแห่งได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ คำปรึกษา ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตลอดทั้งเดือน เพื่อสื่อสารให้ความรู้ ความเช้าใจ ให้ประชาชนคนพะเยามีรักที่ปลอดภัย ตามคำขวัญรณรงค์ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก  ทำอย่างไรให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัว “Love is all around”

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar