สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจุน ตรวจติดตามโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เพื่อการตลาดแบบครบวงจร และอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก ในเขตภาคเหนือตอนบน 2

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจุน ตรวจติดตามโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เพื่อการตลาดแบบครบวงจร และอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก ในเขตภาคเหนือตอนบน 2 
    
     นายปริวัฒน์ มงคุณ ปศุสัตว์อำเภอจุน พร้อมด้วย อาสาปศุสัตว์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ออกติดตามการตั้งท้องและติดตามลูกเกิด ตลอดจนการส่งต่อแม่พันธุ์เมื่อให้ลูกครบ 8 เดือน ตามระเบียบของโครงการ เพื่อขยายให้เกษตรกรรายใหม่ภายในกลุ่ม ของโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืนและอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก พร้อมด้วยโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ของกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้องบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ ตำบลห้วยยางขาม ติดตามฟาร์มโคเนื้อ จำนวน 4 ฟาร์ม เกษตรกร 4 ราย แม่โค ทั้งหมด จำนวน 12 ตัว คลอดลูก จำนวน 1 ตัว เพศผู้ 1 แม่โค ตั้งท้อง จำนวน 9 ตัว แม่โค ท้องว่าง รอการผสม จำนวน 2 ตัว ดำเนินฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ภายในสัตว์ร่วมฝูง จำนวน 60 ตัว มอบเวชภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อ ให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ภายในฟาร์ม มอบคู่มือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ “โคต้นน้ำ” ช่วยให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกษตรกรพบ เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มปริมาณโคในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ยกระดับการบริหารการจัดการฟาร์ม และเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคที่มีคุณภาพ 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar