สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า PHAYAO FAIR & SHOWCASE 2023 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนนี้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า PHAYAO FAIR & SHOWCASE 2023 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนนี้ 

     ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า PHAYAO FAIR & SHOWCASE 2023 ภายใต้แนวคิด “PHAYAO THE HERITAGE OF WISDOM พะเยามรดกแห่งภูมิปัญญา” ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าจังหวัดพะเยา โดยกำหนดจัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ลดค่าครองชีพ หวังสร้างรายได้แก่ชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจบริการของจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบ ให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ และการตลาดจากต้น สู่ปลายน้ำ โดยพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมและปรับตัวได้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้บริโภค การจัดหาช่องทางการตลาดและการจัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายและการสร้างช่องทางการขายที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ และสร้างจุดพบปะสินค้าให้กับผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ มีคุณค่า และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมนไปพร้อมกัน ผ่านกิจกรรมโครง และพัฒนาช่องทางการตลาดจังหวัดพะเยาขึ้น 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่จะนำเสนอสินค้าที่เป็น ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการค้าชายแดน พร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดพะเยา ประเทศไทย กับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ 
     สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย บูธแสดง และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ซุนชน SMEs เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กว่า 40 คูหา , นิทรรศการสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยา “PHAYAO SHOWCASE” , กิจกรรมสาธิต หรือ WORKSHOP นำเสนอศักยภาพของสินค้าและบริการของจังหวัดพะเยา , แฟชั่นโชว์ “อัตลักษณ์ภูษา ลายผ้าถิ่นพะเยา” สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาผ่านเครื่องแต่งกายที่สามารถประยุกต์ได้ในปัจจุบัน และกิจกรรมสินค้านาทีทอง และลุ้นรับโชคสุดพิเศษตลอดทั้งงาน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar