จังหวัดพะเยา จัดการแข่งขันปั่นจักรยาน “Phayao Road Classic 2023” ครั้งที่ 1

จังหวัดพะเยา จัดการแข่งขันปั่นจักรยาน “Phayao Road Classic 2023” ครั้งที่ 1 

      ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด และร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “Phayao Road Classic 2023” ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อส่งเสริม สุขภาพพลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพ ยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานในท้องถิ่นให้สูงขึ้น และส่งเสริมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ โดยการจัดการแข่งขันดังกล่าว จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพะเยา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา Y.E.C. พะเยา และชมรมจักรยานพะเยาไบค์คลับ จัดขึ้น โดย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะทาง 100 กิโลเมตร และ ระยะทาง 50 กิโลเมตร
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar