สุดยอดนิสิต BCA ม.พะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 มาครอง บนเวทีการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

สุดยอดนิสิต BCA ม.พะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 มาครอง บนเวทีการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

     นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแข่งขันบนเวทีระดับประเทศ STARTUP THAILAND LEAGUE 2023 เวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีไอเดียทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี นำเสนอผลงานแข่งขันเพื่อชิงรางวัล ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาทางด้านไอเดีย ซึ่งจะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อมาพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาความเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ” (Entrepreneurial University) และมุ่งเน้นการสร้างภาวะความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ นักศึกษา รวมถึงบุคคลากรในรั้วมหาวิทยาลัย 
     และเป็นที่น่ายินดี และดีใจเป็นอย่างมาก เมื่อนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 มาครอง ซึ่งประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Bee Plus : ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผึ้งพันธุ์ สมาชิก ได้แก่ 1.นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์ สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 2.นายภาณุพันธ์ ล้ำเลิศ สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 3.นางสาวฉัตชฎาภรณ์ หมื่นคำตัน สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 4.นางสาวอริสรา มณีกลัด สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Confusion Matrix : ธุรกิจ แอพพลิเคชั่น การจัดตารางเวรพยาบาล สมาชิก ได้แก่ 1.นาย ธีรวัฒน์ เสริงกำปัง สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 2.นาย ภูวดล ศุภภิญโญ สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 3.นางสาว พิมพ์ขวัญ โพธิตา สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 ทีมจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันระดับประเทศในเร็วๆ นี้ 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar