กลุ่มคนรุ่นใหม่รวมตัวกันเปิดเวทีเสวนาสัญจร"ชุบชีวิตเมืองพะเยา"

กลุ่มคนรุ่นใหม่รวมตัวกันเปิดเวทีเสวนาสัญจร"ชุบชีวิตเมืองพะเยา"

     ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาสัญจร พูดคุยแสดงความคิดเห็น เสวนาในเวที ชุบชีวิตเมืองพะเยา ครั้งแรกกับ เครือข่าย YOUNG PHAYAO ณ ร้านนิทานบ้านต้นไม้ กาดราชวงศ์ ถนนคนรักต้นไม้ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
     สำหรับกลุ่ม “Young Phayao” เกิดจากการร่วมกลุ่มของคนรุ่นใหม่ในจังหวัดพะเยา ที่หลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคการเกษตร นักวิชาการ นักการเมือง ข้าราชการ นักเคลื่อนไหวทางสังคม ที่ทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหลากหลายประเด็น และสนใจในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม การมองอนาคตของบ้านเกิด “จังหวัดพะเยา” ในสิ่งที่เราอยากเห็นอยากให้เป็น เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดพะเยา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอีก 10 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับระบบสังคม การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของคนพะเยา ที่คนรุ่นใหม่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างเครือข่าย Young Phayao ให้ครบทั้งจังหวัด สำหรับการจัดเวทีเสวนาครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่อำเภอภูกามยาว ต่อไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 9 อำเภอ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar