กลุ่มสตรีผู้สูงอายุชาวเขาเผ่าม้ง บ้านแสงไทร ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มผลิตผ้าปักชาวเขา เพื่อใช้ในงานประเพณี และนำจำหน่ายสร้างรายได้

กลุ่มสตรีผู้สูงอายุชาวเขาเผ่าม้ง บ้านแสงไทร ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มผลิตผ้าปักชาวเขา เพื่อใช้ในงานประเพณี และนำจำหน่ายสร้างรายได้  

     กลุ่มสตรีผู้สูงอายุชาวเขาเผ่าม้ง บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกลุ่มทำการปักผ้าด้วยมือ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และลวดลายของชาวเขาเผ่าม้ง ที่มีสีสันสันสดใส สวยงามและความประณีตในการปักผ้าที่มีลวดลายต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ทั้งลายหอย ลายดอกไม้ ลายหัวใจ และลายอื่นๆตามจินตนาการของานปักที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น
    นางอัมพร แซ่ย่าง หนึ่งในสตรีผู้สูงอายุของบ้านแสงไทร ตำบลขุนควร อำเภอปง กล่าวว่า ตนเองเริ่มทำการปักผ้าด้วยมือที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเขาเผ่าม้งตั้งแต่เป็นสาวแรกรุ่น เนื่องจากมีการสืบทอดกันมาว่า หากเป็นสาวแล้วจะต้องมีผ้าปักด้วยมือที่ทำกันเองไว้ใช้ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ของชนเผ่า ทั้งงานปีใหม่ งานแต่งงาน หรืองานต่างๆ ที่สำคัญ ก็จะใช้ผ้าที่ปักด้วยมือมาเย็บสวมใส่ แต่ละลวดลายก็จะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งการปักนั้นจะต้องใช้ความละเอียดเป็นอย่างมาก บางชุดต้องใช้เวลานานนับปีในการปักให้สำเร็จ ซึ่งราคาจำหน่ายค่อนข้างสูง หากเป็นงานผ้าปักที่ทำด้วยเครื่องจักรเย็บผ้า จะอยู่ที่ชุดละ 3,000 บาท หากเป็นผ้าปักที่ปักด้วยมือ จะอยู่ที่ชุดละ 5,000 บาทขึ้นไป เนื่องจากการปักผ้าด้วยมือนั้น ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและทำค่อนข้างช้า จึงทำให้มีราคาสูง โดยกลุ่มสตรีผู้สูงอายุในหมู่บ้าน หากว่างเว้นจากภารกิจอื่น ก็จะมารวมกลุ่มกันนั่งปักผ้าด้วยมือเป็นประจำ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar