สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบกรณีรับแจ้งมีเด็กถูกบิดาทำร้ายร่างกายและด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบกรณีรับแจ้งมีเด็กถูกบิดาทำร้ายร่างกายและด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรง  

     นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลฝายกวาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กรณีรับแจ้งมีเด็กถูกบิดาทำร้ายร่างกายและด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรง  
     ซึ่งจากการตรวจสอบพบ ด.ช.หนึ่ง (นามสมมติ) อายุ 11 ปี บิดามารดาแยกทางกัน ตั้งแต่เด็กอายุได้ 2 เดือน ซึ่งมารดาทอดทิ้ง ขาดการติดต่อ ส่วนบิดาไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้และติดสุราเรื้อรัง โดยเด็กกำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ทั้งนี้ เด็กได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา 3,000 ต่อปี ปัจจุบันเด็กอาศัยอยู่กับนางเปลี้ย ชุมชะนะ อายุ 59 ปี (ป้า) บ้านเลขที่ 77 ม.6 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปในชุมชน รายได้ไม่แน่นอน ทั้งนี้ บิดาของเด็กติดสุราและมักมีพฤติกรรมด่าทอเด็กด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสม และจากการประเมินบิดาพบว่าไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก 
     อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและระยะยาว คือ ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ให้คำปรึกษาแนะนำการศึกษาของเด็กและช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กต่อไป ด้านโรงเรียนบ้านทุ่งหล่มช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา อาหารกลางวันปีละ 3,000 บาท และทางผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชุมชนให้การช่วยเหลือในการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลไม่ให้พ่อมาทำร้ายเด็ก นอกจากนี้ เทศบาลตำบลฝายกวางและชุมชน จะติดตามการเลี้ยงดูเด็กและวางแผนในด้านการศึกษาของเด็กให้เหมาะสม และเมื่อเด็กจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะเข้าศึกษาต่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar