ขนส่งพะเยา แนะนำจองคิวล่วงหน้าก่อนเข้ามาดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน Dlt Smart Queue

ขนส่งพะเยา แนะนำจองคิวล่วงหน้าก่อนเข้ามาดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน Dlt Smart Queue

     นางวนิภา เชื้อเมืองพาน ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อราชการกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เช่น ทำใบขับขี่ใหม่ ต่อใบขับขี่ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ สามารถจองคิวทางแอปพลิเคชัน Dlt Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th โดยให้ติดตั้งหรือโหลดผ่าน Official Store (Play Store หรือ App Store) เท่านั้น เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกตรวจพบว่า มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ทำการสร้างเว็บไซต์ปลอมหรือปลอมเลียนแบบระบบจองคิวของกรมการขนส่งทางบก มาหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงขอเตือนอย่าหลงเชื่อใดๆ สำหรับผู้ที่ได้อบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อที่จะมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พร้อมขอใบรับรองแพทย์ที่รับรองตามแบบของแพทยสภา และนำใบขับขี่ฉบับเดิมมาด้วย ก็สามารถติดต่อขอรับบริการโดยจองคิวล่วงหน้าหรือไม่ต้องจองคิวก็ได้ 
     ขนส่งจังหวัดพะเยา กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่จะติดต่อกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ด้านใบขับขี่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่าน ขอแนะนำให้จองคิวล่วงหน้า เพราะเมื่อมาดำเนินการจะได้สามารถยื่นดำเนินการได้ทันทีตามเวลาที่จองมาในระบบคิว ยืนยันอีกครั้ง ที่แอปพลิเคชัน Dlt Smart Queue แต่สำหรับผู้ที่ไม่พร้อมที่จะจองคิวล่วงหน้า และมาติดต่อด้านใบขับขี่แบบ walk in ก็จะยังคงได้รับการบริการ ซึ่งจะมีการให้บริการตามลำดับก่อนหลังของผู้ที่มาติดต่อราชการ จึงขอประชาสัมพันธ์และฝากเตือนให้ระมัดระวังการติดตั้งหรือโหลดแอปพลิเคชัน 
     ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิดหรือหลอกลวงประชาชน กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกราย ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือหากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์สายด่วนที่หมายเลข 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar