พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่ก้ำ กลฺยาณธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 102 ปี ณ วัดบุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่ก้ำ กลฺยาณธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 102 ปี ณ วัดบุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่ก้ำ กลฺยาณธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 102 ปี ณ วัดบุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมี พล.ท.ปณต แสงเทียน กรมมหาดเล็ก เขตพระราชฐานชั้นในสุด พระที่นั่งอัมพรสถาน เป็นประธานในพิธี โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ข้าราชการ และชาวพะเยา ร่วมในพิธี 
     ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นศาสนพิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล อ่านหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวัง ประธานในพิธีถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่เชิญเครื่องสักการะ ประธานในพิธีถวายธูปเทียนแพสักการะ น้ำสรง ผ้าไตร และพานพุ่มสักการะ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่ก้ำ กลฺยาณธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด 
     พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก ศาสนพิธีกร อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร ผู้เข้าร่วมพิธีกราบลาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar