โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Cisco Webex

โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Cisco Webex

      นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร /ผู้รับผิดชอบประเด็นงานในโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แนวคิด “พี่เล่าให้น้องฟัง รวมพลัง แล้วไปกันต่อ” ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฯ
     ทั้งนี้ มีการมอบนโยบายสำคัญที่มุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข MOPH Plus ในปีงบประมาณพ.ศ.2567 ยึดประชาชนศูนย์กลาง คือ คนไทยสุขภาพดีครบ 4 มิติ คือ กาย ใจ ปัญญา สังคม เชื่อมกันทุกมิติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟู ผ่าน 13 ประเด็นสำคัญ และต่อยอดนโยบาย30 บาทรักษาทุกโรค สู่ 30 บาท Plus เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างขวัญใจกำลังใจบุคลากรสาธารณสุข พัฒนาการสื่อสาร โดย Care D+Team โดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 โดยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยนโยบายสำคัญทั้ง13 ประเด็น มีแผนการขับเคลื่อน กำหนดมาตรการดำเนินงาน ที่เน้นให้เกิดผลลัพธ์ในระยะเร่งด่วน (Quick win 100 วัน) โดยมีผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar