สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ยกขบวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายในงาน “OTOP Midyear 2023" ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ยกขบวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายในงาน “OTOP Midyear 2023" ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย

      นางณิชพลัฐฏ์ วรรณคำ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้คัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ร่วมงาน “OTOP Midyear 2023" ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นการสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานครั้งนี้ จำนวน 16 ราย (12 บูท) แยกเป็น ประเภทอาหาร 3 ราย , ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 7 ราย , ประเภทของใช้ของที่ระลึกและของตกแต่ง 3 ราย , ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 1 ราย , ประเภทชวนชิม 1 ราย , และ ประเภทกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1 ราย
      สรุปผลการจำหน่ายประจำวันที่ 24 กันยายน 2566 มียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 278,600 บาท ยอดจำหน่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 23 - 24 กันยายน 2566 รวมทั้งสิ้น 575,100 บาท ผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์เซตกระเป๋าผ้างานคลิวท์ ยอดจำหน่าย 56,700 บาท 2.ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเขียนลายบาติก ยอดจำหน่าย 42,500 บาท 3.ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองสำเร็จรูป ยอดจำหน่าย 28,000 บาท

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar