สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ดำเนินการคัดแยกเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ดำเนินการคัดแยกเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
     
      สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ดำเนินการคัดแยกเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กรณีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เข้าให้การช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย และมีข้อบ่งชี้ว่า เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีนายอินปัน รบชนะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา และมีผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ผู้แทนยุติธรรมจังหวัดพะเยา ผู้แทนนายอำเภอเมืองพะเยา ผู้แทนแรงงานจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) และมูลนิธิโซเอ (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
     ทั้งนี้ ผลการประชุมเห็นว่า เด็ก 1 ราย เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เข้าข่ายเป็นการ “ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น” และอีก 1 ราย ไม่มีข้อบ่งชี้ อีกทั้งได้ประสานครูผู้ปกครองมารับตัวกลับ และจะทำการส่งต่อข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ลงเยี่ยมบ้านต่อไป พร้อมจะนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองด้านอื่นๆ 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar