สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เร่งขับเคลื่อนให้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เร่งขับเคลื่อนให้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

    นายสัตวแพทย์ ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพะเยา และคณะทำงานควบคุมประชากรสุนัขและแมวฯ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว แก่สุนัขและแมวจรจัด ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลท่าวังทอง สำนักงานแขวงทางหลวงพะเยา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแม่นาเรือ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ตามแนวทางการขับเคลื่อนให้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจากการดำเนินงานได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมวประกอบด้วย สุนัขเพศเมีย 3 ตัว , สุนัขเพศผู้ 5 ตัว , แมวเพศเมีย 3 ตัว , แมวเพสผู้ 3 ตัว รวมทั้งหมด 16 ตัว 
    ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ให้คำแนะนำความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสุนัขและแมวในกำกับให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar