สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มสุกร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มสุกร 

        นายประจวบ เสนาธรรม ปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวโซเฟีย ลือแม นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ ลงพื้นที่เข้าร่วมตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 จังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแพทย์บุญเรือง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จากกรณีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนทางกลิ่นจากมูลสุกร และเสียงดังจากสุกรร้อง จากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และสถานที่เลี้ยงสุกร
      ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบพบว่า ไม่พบการเลี้ยงสุกรแต่อย่างใด ขณะตรวจสอบพบปัจจุบันมีพื้นที่เลี้ยงทั้งหมด 1 งาน โดยเป็นการเลี้ยงห่านพ่อ-แม่พันธุ์ จำนวน 9 ตัว และลูกห่าน 5 ตัว รวมทั้งสิ้น 14 ตัว คณะเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมตรวจสอบ มีมติร่วมกันเพื่อยุติปัญหากรณีร้องเรียนดังกล่าว และมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 จังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดทำข้อสรุปและรายงานผลไปยังกรมควบคุมมลพิษ เพื่อแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียนต่อไป อย่างไรก็ตาม หากพบข้อร้องเรียนที่เข้าข่ายลักษณะเดียวกันนี้อีก ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งทางคณะผู้ตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม การจัดทำฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านการเลี้ยงให้เหมาะสม

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar