รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังเสียงประชามติ เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำญวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังเสียงประชามติ เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำญวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

     นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่รับฟังเสียงประชามติและติดตามความก้าวหน้าอ่างเก็บน้ำญวน ซึ่งอ่างเก็บน้ำดังกล่าว มีแผนในการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว และระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ซึ่งหลังจากได้มีการประชุมตามความต้องการของราษฎรตามผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา รวมถึงรับฟังเสียงของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฯ ทำให้กรมชลประทานจะปรับลดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำญวนจากระดับน้ำเก็บกักที่ 466.50 เมตร ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ความจุ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือที่ระดับน้ำเก็บกักที่ 460.80 เมตร ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง ความจุ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะทำให้ราษฎรในพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 
     โดยขั้นตอนต่อไป กรมชลประทานจะดำเนินการขออนุญาตการใช้พื้นที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกท้ายอ่างในลุ่มน้ำน้ำญวนและลุ่มน้ำแม่ลาวในเขตอำเภอเชียงคำ ช่วยเหลือในเรื่องการอุปโภค-บริโภคของราษฎรและการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง บรรเทาอุทกภัยตามแนวลำน้ำน้ำญวนและน้ำแม่ลาวทางด้านท้ายน้ำของเขื่อนในเขตอำเภอเชียงคำ อีกทั้งยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาและแหล่งทำการประมง พร้อมออกแบบถนนรอบคันคลอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar