ม.พะเยา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน

ม.พะเยา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน

     กองกลาง งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจรเครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร นำทีมสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 18 หมู่ และเทศบาลตำบลแม่กา ลงพื้นที่สวนซะป๊ะฟาร์ม ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ด้านการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ 100% โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่สวนซะป๊ะฟาร์ม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร , ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ , ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ , สื่อมวลชน และผู้นำชุมชน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งหมด 5 ฐาน คือ การเตรียมดิน เทคโนโลยีการเพาะกล้าและการจัดการ การกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ศูนย์จัดการขยะอินทรีย์ และเทคโนโลยีการการปลูกผักอินทรีย์ 
     สำหรับกิจกรรมสภากาแฟสัญจรในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเวทีในการสร้างการรับรู้ นำความรู้ทางด้านวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา และผู้นำชุมชนในเขตตำบลแม่กา ร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar