ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันในพื้นที่ ก่อนวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันในพื้นที่ ก่อนวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการ

      นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดพะเยา คณะกรรมการ กจร. ชุดเฉพาะกิจกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ , พลังงานจังหวัดพะเยา และสำนักงานชั่งตวงวัด เขต 1 - 2 ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมัน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพีที สาขาพะเยา และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. สาขาท่าวังทอง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ก่อนวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมันว่าได้รับน้ำมันถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยผลการตรวจสอบพบว่า หัวจ่ายน้ำมันทั้ง 2 สถานีมีความเที่ยงตรง เต็มลิตร ตามที่กฎหมายกำหนด
       ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จังหวัดพะเยามีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 132 แห่ง มีหัวจ่ายน้ำมัน 1,176 หัวจ่าย ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของหัวจ่ายน้ำมัน เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้บริการ สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยวันนี้ได้มาสุ่มตรวจหัวจ่ายน้ำมัน ซึ่งได้มีการทดสอบความเที่ยงตรงของหัวจ่ายน้ำมัน และให้ประชาชนผู้มาเติมน้ำมันได้ร่วมตรวจสอบด้วย พบว่าหัวจ่ายน้ำมันทั้ง 2 สถานีบริการมีความเที่ยงตรง อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกำหนดให้การตรวจสอบการให้คำรับรองหัวจ่ายน้ำมันและการต่ออายุคำรับรอง ไม่เกิน 0.3% และในการตรวจสอบระหว่างการใช้งาน ไม่เกิน +0.5% อย่างไรก็ดี ฝากถึงผู้ใช้บริการเมื่อเวลาเติมน้ำมัน ขอให้ดูป้ายสัญลักษณ์วงกลมของสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ติดตรงตู้จ่ายน้ำมันตามสถานีบริการ ซึ่งสติ๊กเกอร์รับรองของปี 2567 จะเป็นสีฟ้า หากมีสติ๊กเกอร์ดังกล่าวติดอยู่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบแล้ว และให้สังเกตว่าราคาที่ขึ้นป้ายหน้าปั๊มกับที่หัวจ่ายต้องตรงกัน
       ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวอีกว่า หากประชาชนพบเห็นสถานีบริการน้ำมันไหนไม่เต็มลิตร สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จังหวัดจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป นอกจากนี้ ขอเน้นย้ำผู้ประกอบการว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่เอาเปรียบผู้ใช้บริการ กรณีพบการใช้ หัวจ่ายน้ำมันที่ไม่มีคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุ และการจ่ายน้ำมันคลาดเคลื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการดัดแปลงหัวจ่ายน้ำมันหรือเครื่องชั่งตวงวัดใด ๆ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar