ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา สรุปผลการปฏิบัติงาน 7 วันของการรณรงค์ช่วงควบคุมเข้มข้น“ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เทศกาลสงกรานต์ 2567

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา สรุปผลการปฏิบัติงาน 7 วันของการรณรงค์ช่วงควบคุมเข้มข้น“ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เทศกาลสงกรานต์ 2567 พบสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด 
     
        ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี พร้อมทั้งการสรุปผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference จากส่วนกลาง กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งจากการร่วมกันปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 พบว่า จังหวัดพะเยามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 33 ครั้ง บาดเจ็บ 33 ราย (ชาย 23 คน หญิง 10 คน) และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย (ชาย 3 คน หญิง 1คน) โดยผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด , ขณะที่พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบติเหตุสูงสุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย , อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ อำเภอเมืองพะเยา , อำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ คือ อำเภอภูกามยาว , ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ โดยเกิดบนถนนกรมทางหลวงมากสุด รองลงมาบนถนนใน อบต./หมู่บ้าน ซึ่งบริเวณจุดที่เกิดเหตุจะเป็นทางตรงมากกว่าทางโค้งทางแยก ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ตั้งแต่เวลา 18.01– 21.00 น. (8 ครั้ง) , อายุของผู้ประสบอุบัติเหตุสูงสุดคือ อายุ 15 – 19 ปี (8 คน) และ 30 – 39 ปี (8 คน) 
       สำหรับการเปรียบเทียบผลการดำเนินการเทศกาลสงกรานต์ 2566 กับปี 2567 จังหวัดพะเยา มีอุบัติเหตุลดลง 20 ครั้ง , ผู้บาดเจ็บลดลง 20 คน , และจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 คน 
      ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ขอให้ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา นำข้อมูลสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงพฤติกรรมของผู้ประสบอุบัติเหตุ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ไปดำเนินการวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข ซึ่งจะทำให้มีการกำหนดมาตรการที่ตรงกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ได้ นอกจากนี้ขอให้ทางท้องที่ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์งดการนำมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างออกมาใช้ในช่วงเทศกาลต่อๆไป เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar