ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง พ่อขุนงำเมือง พร้อมสระเกล้าดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีปีใหม่ไทย ปี 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง พ่อขุนงำเมือง พร้อมสระเกล้าดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีปีใหม่ไทย ปี 2567 
    
       นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนชาวพะเยา ประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง (รูปจำลอง) ที่พระวิหารวัดศรีโคมคำ พร้อมสระเกล้าดำหัวและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ , พระราชมงคลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ , พระเมธีวชิรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา , พระสุนทรกิตติคุณ รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน ประกอบพิธีสรงน้ำพ่อขุนงำเมือง สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยา และสระเกล้าดำหัวและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ตามวัดสำคัญต่างๆ ได้แก่ พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ  , พระปัญญา พิศาลเถร เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน (ธ) เจ้าอาวาสวัดรัตนวราราม , พระวิมลญาณมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดลี , พระราชมงคลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด อ.ดอกคำใต้ , และพระโพธิญาณรังสี เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา (ธ) เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม 
     ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรักความผูกพัน ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยจังหวัดพะเยา ได้ประกอบพิธีสรงน้ำพระคู่บ้านคู่เมืองพะเยา และสระเกล้าดำหัวขอพรพระผู้ใหญ่ ตามวัดต่างๆ ของจังหวัดพะเยา เป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลดังกล่าวสืบมาจนถึงปัจจุบัน 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar