สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เชิญชวนประชาชนใช้บริการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถในวันหยุด

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เชิญชวนประชาชนใช้บริการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถในวันหยุด

       นายบุญเจริญ สิทธิเครือ ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2567 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการรับต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ ในทุกวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ จุดเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดพะเยา ภายในศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่าพะเยา รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถ ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ รับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน โดยผู้ชำระภาษีต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถ เอกสารการประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพเอกชน (ตรอ.) ในกรณีที่รถยนต์มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้นำไปเป็นหลักฐานด้วย
      สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชนไปใช้บริการได้ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โทร.054 – 481600 ต่อ 102 หรือโทร.1584 

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar