มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จับมือเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน เดินหน้าปั้นทีม “พี่เลี้ยงการเงิน” มุ่งสร้าง Soft Skill ปลดหนี้ครัวเรือน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันภัยพนันเป็นการสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกคน

มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จับมือเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน เดินหน้าปั้นทีม “พี่เลี้ยงการเงิน” มุ่งสร้าง Soft Skill ปลดหนี้ครัวเรือน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันภัยพนันเป็นการสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกคน

     ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ร่วมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา นำเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม หลักสูตรพี่เลี้ยงการเงินและรู้ทันพนัน โดยมีสมาชิกเครือข่ายสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน
    นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า กิจกรรมหลักสูตรพี่เลี้ยงการเงินและรู้ทันพนันในปีนี้ พัฒนามาจากหลักสูตรเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นหลักสูตรรู้ทันพนัน ซึ่งหลักสูตรพี่เลี้ยงการเงินฯ นี้ เป็นหลักสูตรเข้มข้นใช้เวลา 1 วัน มีการออกแบบกิจกรรม ผ่านการเรียนรู้ในเกมส์ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย 
 โดยองค์ความรู้หลักที่นำมาใช้ออกแบบหลักสูตรมาจาก 2 แหล่ง คือจากการปลดหนี้ จากบริษัทเอกชน และ จากเกมส์ “The Choice – ทางเลือกทางรอด” ของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม นอกจากนั้นยังนำองค์ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันพนันที่มูลนิธิฯ และภาคีเครือข่ายได้วิจัยและพัฒนามาเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง
      เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจาก จังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ดำเนินการแล้วยังมีอีก 8 จังหวัดที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมหลักสูตร ได้แก่ จังหวัดสระบุรี กาฬสินธุ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี เลย น่าน ลำปาง และพัทลุง ซึ่งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม คาดหวังว่าผู้ที่เข้าเรียนรู้หลักสูตรหรือที่มูลนิธิเรียกว่าเป็นปฏิบัติงานชุมชน ได้เครื่องมือไปใช้ในการวางแผนบริหารการเงิน สามารถนำความรู้ ไปสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อ บริหารการเงินและใช้จ่ายในครัวเรือนให้เหมาะสม หากจะสร้างหนี้ สามารถรู้ได้ว่า หนี้แบบไหนที่ควรสร้าง และหนี้แบบไหนควรละเว้น เป็นต้น
      ปัจจุบันนี้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด นับตั้งแต่ก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในช่วงปี 2563-2564  ผลสำรวจโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่าครัวเรือนไทย พบมีหนี้โดยเฉลี่ยกว่า 500,000 บาท / ครัวเรือน 80% เป็นหนี้ในระบบ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน ธกส. และอื่น ๆ อีกเกือบ 20% เป็นหนี้นอกระบบซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมาก  ขณะที่ปัจจัยซ้ำเติมที่ก่อให้เกิดหนี้อย่างการเล่นพนันหรือเสี่ยงโชคก็มีปริมาณการเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว  ขณะที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยผลสำรวจสถานการณ์การพนัน ในปี 2564 พบว่า คนไทย 32 ล้านคนหรือร้อยละ 60 เล่นพนัน ส่วนใหญ่เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน และยังพบเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุเล่นพนันในสัดส่วนที่ใกล้เคียวกันราว ๆ  4 ล้านคนในแต่ละกลุ่ม  ที่สำคัญคือการพนันออนไลน์ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัว   ผลที่ตามมาคือ 15% คนที่เล่นพนันหรือเกือบ 5 ล้านคนได้รับผลผลกระทบจากการพนัน ทั้งปัญหาหนี้สิน  ปัญหาด้านสุขภาพเกิดจากความเครียด นอนไม่หลับเพราะหมกมุ่นและวิตกกังวล และปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวและคนใกล้ตัวที่ตามมาด้วย 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar