คุณกำลังรับฟัง สวท.พะเยา FM95.25MHz.
Play
สวท.พะเยา FM95.25MHz.
โดยที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา สำนักประชาสัมพันธ์เขต3 กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : สวท.พะเยา FM95.25MHz.
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566
ป๊ะกั๋นที่บ้านเฮา
09:10 - 09:59
กำลังรับฟัง
รายการถัดไป
ข่าวต้นชั่วโมง
10:00 - 10:09
พะเยาพัฒนา
10:10 - 10:59
ข่าวต้นชั่วโมง รอบวันทันข่าว
11:00 - 11:14
เสียงจากปชส.จังหวัด (ปชส.พะเยา)
11:15 - 11:59
ข่าวภาคเที่ยง
12:00 - 12:59
ม่วนใจไทยอีสาน
13:00 - 13:59
ข่าวต้นชั่วโมง
14:00 - 14:09
สัญจรปลอดภัย (สนง.ทางหลวง)
14:10 - 14:59
ข่าวต้นชั่วโมง ข่าวรอบวันทันเหตุการณ์
15:00 - 15:14
ลุกทุ่งยามบ่าย
15:15 - 15:59
ข่าวต้นชั่วโมง
16:00 - 16:09
อู้ข่าวยามแลง
16:10 - 16:59
ข่าวต้นชั่วโมง
17:00 - 17:09
กีฬาวาไรตี้
17:10 - 17:59
เคารพธงชาติ
18:00 - 18:02
รู้ทันข่าว 92.5 (สวท.กทม.)
18:03 - 18:59
ถ่ายทอดข่าว สวท.กทม.
19:00 - 19:29
สารธรรมกำเมือง
19:30 - 19:59
ข่าวในพระราชสำนัก
20:00 - 20:29
ศาลาวรรณกรรม (สวท.กทม.)
20:30 - 20:59
ข่าวต้นชั่วโมง
21:00 - 21:09
สุขภาพดีวิถีไทย (สวท.กทม.)
21:10 - 21:59
ข่าวต้นชั่วโมง
22:00 - 22:09
สุขภาพดีวิถีไทย (สวท.กทม.)
22:10 - 22:59
ข่าวต้นชั่วโมง
23:00 - 23:09
ราตรีประดับดาว (สวท.กทม.)
23:10 - 23:59
ผังรายการ สวท.พะเยา FM95.25MHz.
เวลา รายการ
ดาวน์โหลดผังรายการประจำเดือน
รายการวิทยุมาใหม่
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ข่าวในพระราชสำนัก 10 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 10 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 12 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 12 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 9 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 9 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 11 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 11 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 13 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 13 ส.ค. 63
งบทดลอง
prdee
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
e-government