คุณกำลังรับฟัง สวท.พะเยา FM95.25MHz.
Play
สวท.พะเยา FM95.25MHz.
โดยที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา สำนักประชาสัมพันธ์เขต3 กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : สวท.พะเยา FM95.25MHz.
วันที่ : วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
รายการถัดไป
ธรรมะรับอรุณ (สวท.กทม.)
05:00 - 05:59
ข่าวต้นชั่วโมง
06:00 - 06:09
ข่าวยามเช้า (สวท.กทม.)
06:10 - 06:59
ข่าวต้นชั่วโมง
07:00 - 07:09
ข่าวภาค 7 นาฬิกา (สวท.กทม.)
07:10 - 07:59
เคารพธงชาติ
08:00 - 08:02
บันทึกสุดสัปดาห์
08:03 - 08:29
คุยให้จบกับตัวจริง
08:30 - 08:59
ข่าวต้นชั่วโมง
09:00 - 09:09
โทรโข่งพะเยา
09:10 - 09:59
ข่าวต้นชั่วโมง
10:00 - 10:09
ร่วมสร้างประเทศไทย
10:10 - 10:59
ข่าวต้นชั่วโมง
11:00 - 11:14
ม่วนใจไทยอีสาน
11:15 - 11:59
ข่าวภาคเที่ยง
12:00 - 12:59
อุ่นฟ้าไอดิน(สวท.กทม)
13:00 - 13:59
ข่าวต้นชั่วโมง
14:00 - 14:09
สมาธิเพื่อชุมชน
14:10 - 14:59
ข่าวต้นชั่วโมง
15:00 - 15:09
สารธรรมยามบ่าย
15:10 - 15:29
ธรรมนิยาย
15:30 - 15:59
ข่าวต้นชั่วโมง
16:00 - 16:09
รอบวันทันข่าว (poolradio สวท.น่าน)
16:10 - 16:59
ข่าวต้นชั่วโมง
17:00 - 17:09
วัยใสวัยสร้างสร้าง (poolradio สวท.ชร.)
17:10 - 17:59
เคารพธงชาติ
18:00 - 18:02
เย็นนี้ที่ 92.5 (สวท.กทม.)
18:03 - 18:59
ถ่ายทอดข่าว สวท.กทม.
19:00 - 19:29
แวดวงกีฬา สวท.กทม.
19:30 - 19:59
ข่าวในพระราชสำนัก
20:00 - 20:29
ศาลาวรรณกรรม (สวท.กทม.)
20:30 - 20:59
ข่าวต้นชั่วโมง
21:00 - 21:09
ถนนดนตรี สวท.กทม.
21:10 - 21:59
ข่าวต้นชั่วโมง
22:00 - 22:09
ถนนดนตรี สวท.กทม.
22:10 - 22:59
ข่าวต้นชั่วโมง
23:00 - 23:09
ถนนดนตรี สวท.กทม.
23:10 - 23:59
ผังรายการ สวท.พะเยา FM95.25MHz.
เวลา รายการ
ดาวน์โหลดผังรายการประจำเดือน
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ข่าวในพระราชสำนัก 11 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 11 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 13 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 13 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 10 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 10 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 12 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 12 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 9 ส.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก 9 ส.ค. 63
งบทดลอง
prdee
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
e-government